Skip to content

Impozite si taxe locale

Impozite şi taxe locale

 

Taxe si impozite 2020

Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute de titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi de HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabil, au obligaţia să contribuie prin impozitele şi taxele locale stabilite de consiliul local, între limitele şi în condiţiile legii, la cheltuielile publice locale.

Obligaţiile contribuabililor :

să depună declaraţii la serviciile de specialitate din cadrul D.E.F. în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor impozabile sau , atunci când la acestea au intervenit schimbări ce conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate (nedeclararea sau depăşirea termenului reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform legii);

să achite taxele şi impozitele în termenul legal (în caz contrar se calculează majorări de întârziere, reglementate prin acte normative). D.E.F. colectează şi alte obligaţii băneşti nepatrimoniale (taxe pentru eliberarea de: viză-autorizaţie de funcţionare, autorizaţie de construire, certificat de urbanism, pentru regularizarea autorizaţiei de construcţie, pentru licenţele de taxi; timbru fiscal, timbru judiciar, timbru pentru acte de stare civilă; înscriere autovehicule şi remorci; pentru număr provizoriu de înmatriculare; pentru examen auto etc; amenzi; penalităţi; amenzi de circulaţie; venituri din concesiuni, chirii, asocieri).
Resursele financiare colectate sunt întrebuinţate în întregime de către autorităţile administraţiei publice locale pentru executarea atribuţiilor şi responsabilitatilor acestora, în condiţiile legii.

ALTE TAXE LOCALE

TAXE LOCALE

IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU ANUL 2019

IMPOZITUL PE CLĂDIRI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÎRE NR.35 DIN 22.06.2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 22.06.2017

HOTĂRÂREA NR. 35 DIN 22.06.2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

PUBLICAȚIE DE VĂNZARE IMOBILIARĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ , PUBLICAȚIE ȘI CONDIȚII DE LICITAȚIE
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ NR. 1
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ NR. 3 DIN 13.03.2019
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ NR. 214 DIN 17.04.2019
PUBPLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

ANUNȚ PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI TAXELE SPECIALE PENTRU ANUL 2020

ANUNȚ

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL