Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Reclamație administrativă

Ce sunt informatiile de interes public conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003?

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori dse pune in pericol viata , integritatea corporala, sanatatea unei personae, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile juridice, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.

Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative, care se pot descarca de aici:
 Model de cerere de informatii de interes public (doc)
• Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere) (doc)
• Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)

CUM SOLICITĂM INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Informatiile de interes public se solicita prin completarea unei cereri care se adreseaza Primarului comunei.
 Model de cerere de informatii de interes public (doc)
Daca dupa maxim 30 de zile, solicitantul primeste raspuns negativ la cererea de informatii de interes public va adresa Primarului o reclamatie administrativa.
Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere) (doc)
Daca dupa prima reclamatie administrativa, solicitantul nu primeste raspunsul in termen legal, solicitantul adreseaza Primarului a doua reclamatie administrativa
 Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)
Activitatea de asigurare a liberului acces la informatiile de interes public este monitorizata de Comisia de analiza a încalcarii dreptului de acces la informatii de interes public.
Cererile se pot preda personal la sediul Primariei, ori se expediaza prin posta sau prin posta electronica.
Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003

Ultima actualizare: 14:16 | 18.07.2024

Sari la conținut