Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

HOTĂRÂRE NR. 58 DIN 24.10.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE INTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A UNOR IMOBILE TEREN APARTĂNÂND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI COȘTEIU