Strategia de Dezvoltare

CAPITOLUL I. PREZENTARE SOCIO-ECONOMICA A COMUNEI COSTEIU

 • Localizare geografică: delimitarea teritoriului
 • Potenţial natural: relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună, sol, resurse naturale
 • Scurtă incursiune în evoluţia istorică a Comunei Coşteiu
 • Situaţia economică a Comunei Coşteiu
 • Populaţia şi nevoile sociale
 • Sănătate: infrastructura sanitară şi personalul medical
 • Educaţie
 • Cultură: infrastructura culturală şi tradiţii culturale locale
 • Infrastructura de transport şi dotări tehnico-edilitare
 • Mediul înconjurător
 • Instituţii de interes public şi guvernare locală

CAPITOLUL II. ANALIZA SWOT A COMUNEI COSTEIU

 • Prezentarea metodei SWOT şi a modului de utilizare

CAPITOLUL III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI COSTEIU

 • Etapele implementării strategiei – metoda de management
 • Documente de programare care stau la baza Strategiei
 • Caracteristici ale politicii de Dezvoltare Locală Coşteiu în raport cu politicile UE
 • Structura Strategiei de Dezvoltare a Comunei Coşteiu
 • Obiectiv Strategic 1
 • Obiectiv Strategic 2
 • Obiectiv Strategic 3
 • Dezvoltarea durabilă a Comunei Coşteiu

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE 

Pentru a descarca Strategia de Dezvoltare a Comunei Costeiu apasati aici.