Rapoarte de activitate consilieri

1. Raport activitate D-l Consilier Baba

2. Raport activitate D-l Consilier Blajovan

3. Raport activitate Dl Consilier Boitos

4. Raport activitate D-l Consilier Bucur

5. Raport activitate D-l Consilier Ciresan

6. Raport activitate D-na Consilier Jurjoni

7. Raport activitate  D-l Consilier Lelescu

8. Raport activitate D-na Consilier Madaras

9. Raport activitate D-l Consilier Margan

10. Raport activitate D-l Consilier / viceprimar Marton

11. Raport activitate D-l Consilier Milici

12. Raport activitate D-l Consilier Podean

13. Raport activitate D-l Consilier Stanimirescu

Raport comisia juridica

Raport comsie agricultura

Raport comsie buget