Proiecte finalizate, in curs de executie sau in evaluare

1.Alimentare cu apa potabila a satului Valea Lunga Română

Proiect finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială
Valoare aprobata totala 84 132$
Valoare cerere de finanţare 84 132 $
Valoare cofinanţare 8463 $
Lucrare executată în proporţie de 100%
Data punere in functiune – mai 2004

2.Alimentare cu apa potabila a satului Hezeris

Proiect finanţat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială
Valoare aprobata totala 86 627 $
Valoare cerere de finanţare 86 627 $
Valoare cofinanţare 8692 $
Lucrare executată în proporţie de 100%
Data punere in functiune – mai 2004

3.Canalizare menajera a localitatilor Costeiu, Tipari si Paru, com. Costeiu, jud. Timis

Proiect finanţat prin Programul S.A.P.A.R.D.
Valoare aprobata totala 984 170 Euro
Valoare cerere de finanţare 984 170 Euro
Valoare cofinanţare 0
Lucrare executată în proporţie de 100%
Data punere in functiune – septembrie 2006

4.Extindere canalizare a localităţilor Coşteiu, Ţipari si Păru, Comuna Coşteiu, Judeţul Timiş

Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată prin Legea nr.71/2007
Număr proiect 253/J35/21.07.2006
Valoare aprobata totala 3.993.040 lei
Valoare cerere de finanţare 3.793.040 lei
Valoare cofinanţare 200.000 lei
Valoare contract de execuţie 3.480.209 lei
Lucrare in curs de executie

5.Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apa potabilă a localităţilor Coşteiu, Ţipari şi Păru, comuna Coşteiu, judeţul Timiş

Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare.
Număr proiect 90622/17.11.2010
Valoare totală 7.976.553 lei
Contribuţia proprie 438.710 lei
Proiect în evaluare

6.Construire Sală de sport în Comuna Coşteiu

Program – Compania Naţională de investiţii
Număr proiect 128654/20.11.2008
Proiect în evaluare

7.Centrul de informare turistică Coşteiu

Programului Naţional de Dezvoltare Rurala. Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale”
Proiect depus în data de 30. 07.2010
Numar proiect C 313011053700019/05.05.2011
Valoare maxima proiect 697.048 lei
Proiect in derulare.

8.Reabilitare drumuri de exploatatie agricola din comuna Costeiu, judetul Timis

Proiect depus in mai 2011, in evaluare
Nr. de inregistrare a cererii de finantare: F 125a 01 11 5 37 00029
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 125 ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

9.Modernizare strazi in comuna Costeiu

Proiect depus in 17.11.2010
Valoare totală 13.747.062 lei
Proiect în evaluare