Hotarari Consiliul Local din 25 septembrie 2017

Hotarare nr. 51 din 25.09.2017 privind implementarea proiectului

„ACHIZIȚIE DE UTILAJE PENTRU SERVICIILE PUBLICE LOCALE,

COM. COSTEIU, JUD. TIMIȘ”

Hotarare nr. 52 din 25.09.2017 privind trecerea  în proprietatea privata a Comunei Coșteiu a imobilului identificat in CF nr. 400444 nr. Cadastral Nr. Top: 36 a  localității Coșteiu

 Hotarare nr. 53 din 25.09.2017 Privind  imobilul inscris in CF nr. 400508 – Coșteiu, nr.  castrastral. Nr.  Top: 24-25/3  a localității Coșteiu

Hotarare nr. 54 din 25.09.2017 privind aprobarea documentației tehnice de identificare pentru atribuire Nr. Cad Nou necesar la intabulare strada noua DS 39/2 Costeiu, jud. Timiș

Hotarare nr. 55 din 25.09.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 0 Ghizela, județul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

Hotarare nr. 56 din 25.09.2017 privind acordarea unui mandat special imputernicitului  Consiliului Local al Comunei Costeiu, in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa- Canal Timis.

Hotarare nr. 57 din 25.09.2017 privind acordarea srijinului financiar de la bugetul local al comunei Costeiu unitatii de cult din comuna Costeiu, apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

 Hotarare nr. 58 din 25.09.2017     privind rectificarea  bugetului local al Comunei  Coşteiu pe anul  2017  

Hotarare nr. 59 din 25.09.2017 Privind aprobarea Organigramei si a StatuluI de functii din cadrul Primariei comunei Costeiu

Anexa nr. 1 HCL nr. 59 din 25.09.2017

Anexa nr. 2 din HCL nr. 59 din 25.09.2017

Posted in 2017, Articole diverse, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 05.10.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie din 28.09.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Dispozitie sedinta extraordinara Consiliul Local 2017

Dispozitie sedinta extraordinara

Posted in 2017, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

PUBLICATIE CASATORIE 21.09.2017 – MILICI MARIUS SI B

publicatie casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie de casatorie 21.09.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Dispozitie convocator sedinta Consiliul Local din data de 25.09.2017

Disp 25 sept. 2017 (1)

Posted in Articole diverse, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Proiecte de hotarari, Publicatii, Rapoarte | Comments Off

Publicatie casatorie Nemeth Alexandru si Ignat Denisa

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie Suciu Darius cu Bradean Georgeta

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 31.08.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off