Dispozitie Sedinta Consiliul Local 24.07.2017

Disp 24 iulie 2017

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Proces Verbal Sedinta Consiliul Local din 28.08.2017

PROCES VERBAL 28.06.2017

Posted in 2017, Articole diverse, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

Hotarari Consiliul Local Costeiu sedinta extraordinara 28/06/2017

Hotarare ne. 42 din 28.06.2017 privind scaderea din evidenta a obligatiilor fiscale a sumelor ce reprezinta amenzii potrivit legii

Hotarare nr. 43 din 28.06.2017 privind acceptarea ofertei de donație a unui bun mobil

Hotarare nr. 44 din 28.06.2017 Privind aprobarea trecerii în domeniul public al Comunei Coșteiu a unor imobile

Hotarare nr. 45 din 28.06.2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Coșteiu, județul Timiș

Hotarare nr. 46 din 28.06.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici privind investiţia MODERNIZARE ŞI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCATITATEA COȘTEIU, COMUNA COȘTEIU, JUDETUL TIMIȘ

Hotarare nr. 47 din 28.06.2017  MODERNIZARE ŞI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCATITATEA COȘTEIU,COMUNA COȘTEIU, JUDETUL TIMIȘ

 

Posted in 2017, Articole diverse, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 11.07.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Proces Verbal sedinta Consiliul Local Costeiu 22.06.2017

PROCES VERBAL 22.06.2017

Posted in 2017, Articole diverse, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

Hotarari Consiliul Local din 22 Mai 2017

Hotarare nr. 34 din 22.06.2017 Privind rectificarea nr. 1 a bugetul local al Comunei  Coşteiu pe anul  2017.

Hotarare nr. 35 din 22.06.2017 privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

Anexa HCL nr. 35

Hotarare nr. 36 din 22.06.2017 privind  acordarea unor premii familiilor cu domiciliul in comuna Costeiu care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta si persoanelor in varsta  in anul 2017

Hotarare nr. 37 din 22.06.2017 Privind aprobarea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta

Hotarare nr. 38 din 22.06.2017 Privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Costeiu, judeţul Timis   

Hotarare nr. 39 din 22.06.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costeiu

Hotarare nr. 40 din 22.06.2017 privind aprobarea trecerii unor imobile în domeniul privat al Comunei Coșteiu

Hotarare nr. 41 din 22.06.2017 privind pasunea Comunei Costeiu

 

Posted in 2017, Articole diverse, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 07.07.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 03.07.2017

casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Dispozitie sedinta Consiliul Local Costeiu 22.06.2017

Disp 22 iunie 2017

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie – stare civila

Casatorie 2

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off