Publicatei casatorie 22.05.2017

Casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 17.05.2017

Casatorie

Posted in Articole diverse, Evenimente, Informari, Publicatii | Comments Off

Anunt pasune pentru 09.05.2017

anunt negociere ziar

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Dispozitie sedinta luna aprilie 2017

DISP 27 aprilie 2017

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie casatorie 21.04.2017

CCF24042017

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Hotarari Consiliul Local luna Martie 2017

Hotarare nr. 17 din 27.03.2017

Hotarare nr. 18 din 27.03.2017

Hotarare nr. 20 din 27.03.2017

Hotarare nr. 21 din 27.03.2017

Hotarare nr. 19 din 27.03.2017

Hotarare nr. 17 din 27.03.2017     privind bugetul local initial al Comunei  Coşteiu pe anul  2017

Hotarare nr. 18 din 27.03.2017     privind aprobare revocării HCL nr. 25 din 24.11.2016 si HCL nr. 9 din 23.02.2017

Hotarare nr. 19 din 27.03.2017     privind aprobarea documentației tehnice de intabulare a unor imobile ce aparțin domeniului privat al Comunei Coșteiu, jud. Timiș

Hotarare nr. 20 din 27.03.2017 Privind aprobarea unui contract de comodat pentru spatiul unde functioneaza Gradinita P.N. nr. 1 Costeiu

Hotarare nr. 21 din 27.03.2017privind aprobarea drepturilor de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea S.C. ENEL Distributie Banat S.A

Posted in 2017, Articole diverse, Evenimente, Hotarari ale Consiliului Local, Informari, Publicatii | Comments Off

Publicatie Casatorie 03.04.2017

Casatorie

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii | Comments Off

Raport activitate Primar pentru anul 2016

Raport primar 2016 (1)

Posted in Articole diverse, Informari, Publicatii, Rapoarte | Comments Off

Hotarari Consiliul Local Costeiu din data de 27.02.2017

Hotarare nr. 14 din 27.02.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv devizul general si cofinantarea obiectivului de investitii pentru proiectul ,, Reabilitare, modernizare, extindere si echipare centru cultural multifunctional in Comuna Costeiu, jud. Timis’’

Hotarare nr. 15  din 27.03.2017  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv devizul general  si cofinantarea obiectivului de investitii pentru proiectul ,, Modernizare infrastructura rutiera in comuna Costeiu, jud. Timis’’

Hotarare nr. 16 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, inclusiv devizul general  si cofinantarea obiectivului de investitii pentru proiectul ,, Extindere canalizare a localităților Coșteiu, Țipari și Păru, com. Coșteiu, jud. Timiș’’

Posted in 2017, Hotarari ale Consiliului Local | Comments Off

Hotarari Consiliul Local Costeiu din data de 23.02.2017

Hotarare nr. 5 din 23.02.2017 privind  inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv care apartin domeniului public de interes local si domeniului privat al comunei Costeiu, administrate de Consiliul Local al Comunei  Coşteiu la data de 30.12.2016.

Hotarare nr. 6 din 23.02.2017 privind  aprobarea modelelor de contracte de lucrari, contracte de prestari servicii si contracte de furnizare de produse

Hotarare nr. 7 din 23.02.2017 privind aprobarea  Agendei Culturale-Sportive si de Tineret, pentru anul 2017 

Hotarare nr. 8 din 23.02.2017 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Costeiu pentru anul scolar 2017-2018

Hotarare nr. 9 din 23.02.2017 privind aprobarea documentației tehnice de intabulare a imobilului cu nr. cadastral DE 27/7 loc. Coșteiu, jud. Timiș

Hotarare nr. 10 din 23.02.2017 privind aprobarea amplasarea unor stalpi necesari racordarii la reteaua electrica a statiei CF Costeiu- Modernizarea instalatiei de centralizare electromecanica – amplasata in com. Costeiu, jud. Timis

Hotarare nr. 11 din 23.02.2017 privind aprobarea devizului general actualizat, devize financiare si a indicatorilor economici pentru proiectul ,, Modernizare drumuri agricole in comuna Costeiu’’

Hotarare nr. 12 din 23.02.2017 privind aprobarea devizului general actualizat, devize financiare si a indicatorilor economici pentru proiectul ,, Modernizare infrastructura rutiera in comuna Costeiu’’

Hotarare nr. 13 din 23.02.2017 privind actiunea in justitie pentru anularea titlurilor de proprietate nr. 59172/26, nr. 59172/25, nr. 59172/5, nr. 59172/81, nr. 7/49 si radierea din cartile funciare a dreptului de proprietate

Posted in 2017, Hotarari ale Consiliului Local | Comments Off